Termeni și condiții


Prezentul Contract de licență (denumit în continuare „Acordul”) este o ofertă a POLCARS S.R.L reprezentată de Directorul General G. Tolstenko, care acționează pe baza Cartei, denumită în continuare Licențiator, și se adresează oricărei persoane capabile. , denumit în continuare Titularul licenței în condițiile stabilite mai jos.

Acest Acord este recunoscut ca fiind încheiat din momentul acceptării sale de către Licențiat.

Acceptarea în sensul prezentului Acord înseamnă plata Licenței de către Licențiat. 1.

Înregistrarea într-un formular special aflat la: https://app.maildy.md/users/register reprezintă o acceptare (acceptare) necondiționată și necondiționată de către Utilizator a termenilor acestui Acord.

1. Definiții

1.1. Software-ul este rezultatul activității intelectuale, programul Maildy, ale cărui drepturi exclusive de utilizare aparțin Licențiatorului. Software-ul este destinat distribuirii prin e-mail. O descriere detaliată a funcțiilor software este disponibilă pe site-ul web al licențiatorului. Software-ul acceptă numai următoarele browsere: Windows, Mac, Linux: Windows, Chrome, Firefox, Opera (Blink), cea mai recentă versiune a browserului Yandex, cea mai recentă versiune Mac OS Safari. iOS 10 și mai vechi: Safari și Chrome. Android 7 și mai vechi: browser Android implicit și Chrome.

1.2. Licență – un drept neexclusiv al Deținătorului de licență de a utiliza Software-ul transferat de către Licențiator, cu o limitare a setului de Opțiuni disponibile și a perioadei de utilizare. Restricțiile de licență sunt selectate de Licențiat în contul personal în momentul plasării unei comenzi pentru Licență.

1.3. Opțiune sau Opțiune suplimentară – o funcție a Software-ului, dreptul de utilizare al Deținătorului de licență, care este transferat acestuia în conformitate cu comanda pentru Licență, făcută în Panoul de control.

1.4. Site-ul licențiatorului – Website https://maildy.md/.

1.5. Utilizator – utilizatorul final al Software-ului, care are un cont pentru a se conecta la Software și este autorizat să trimită e-mailuri, să colecteze date și să vizualizeze statistici folosind Software-ul.

1.6. Secțiunea Management este o interfață de utilizator pentru gestionarea funcțiilor și setărilor software-ului, disponibilă la https://app.maildy.md/

1.7. Secțiunea versiune Pro – o interfață de utilizator pentru plata licențelor, gestionarea abonamentelor și vizualizarea stării licenței curente, disponibilă la https://app.maildy.md/subscription

1.8. Tarif – costul utilizării Software-ului, determinat de Licențiator și postat pe site-ul web al Licențiatorului. Titularul licenței achiziționează Licența în secțiunea „Tarife” conform Tarifului în vigoare la momentul achiziției Licenței.

1.9. Abonament – reînnoire automată a Licenței de software pe bază de plată la tarifele publicate pe site-ul https://maildy.md/prices/

1.10. Licența inițială înseamnă Licența anterioară Abonamentului.

2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul acestui Acord de licență este transferul de către Licențiatorul a drepturilor neexclusive de utilizare a Software-ului către Deținătorul licenței în condițiile unei licențe simple (neexclusive) prin furnizarea accesului la serverul Licențiatorului.

2.2. Caracteristicile numărului de listări, numărul de companii, numărul de postări, numărul de segmente, numărul de automatizări, branding personalizat și fără anunțuri sunt prevăzute cu o limitare.

2.3. Titularul de licență poate utiliza Software-ul în următoarele moduri:

2.3.1. acces 24/7 la software, cu excepția perioadelor de lucru tehnic;

2.3.2. Utilizați toate funcționalitățile Software-ului specificate în Licență, sub rezerva limitării setului de Opțiuni și a perioadei de utilizare determinate de Licență.

2.4. Titularul de licență nu are dreptul de a transfera dreptul de a utiliza Software-ul către terți.

3. Executarea contractului

3.1. Licențiatorul este obligat să furnizeze Titularului o Licență neexclusivă în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea plății pentru Licență.

3.2. Titularul de licență este obligat să utilizeze Software-ul numai în modurile prevăzute în prezentul Acord și în conformitate cu restricțiile determinate de Licență.

3.3. Titularul de licență beneficiază de asistență tehnică cu privire la utilizarea Software-ului pe toată durata Licenței. Suportul este oferit prin e-mail support@maildy.md, pe site-ul https://maildy.md/support/ și în chat-ul de pe site-ul https:// maildy.md/

3.4. Licențiatorul poate efectua întreruperi tehnologice în furnizarea accesului la Software, care sunt considerate a oferi acces la Software în modul normal și nu constituie un motiv pentru recalcularea sumelor plătite de Licențiat. Pot fi efectuate pauze tehnologice, printre altele, pentru a actualiza funcționalitatea software-ului. Pauzele tehnologice nu depășesc 4 ore într-o lună calendaristică și se țin noaptea (de la 23:00 la 06:00).

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Pe durata prezentului Acord, Titularul de licență se obligă:

4.1.1. nu modificați codul sursă al software-ului;

4.1.2. nu modifica aspectul interfețelor de utilizator ale Software-ului, cu excepția mijloacelor de modificare a aspectului prevăzute în Secțiunea Administrare.

4.2. Licențiatorul are dreptul de a modifica Tariful pentru achiziționarea de noi Licențe fără notificarea prealabilă a Licențiatului. Modificarea Tarifului nu afectează Licențele dobândite înainte de modificarea Tarifului.

4.3. Licențiatorul are dreptul de a actualiza Software-ul fără notificare prealabilă, de a schimba setul de funcții, aspectul și logica Software-ului.

4.5. Licențiatorul își rezervă dreptul, la propria discreție, fără a anunța Deținătorul licenței și fără a oferi motive, în orice moment, de a restricționa sau bloca complet accesul deținătorului de licență la Software, urmată de o rambursare în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare către Deținătorul de licență al o parte din costul Licenței, proporțional egală cu durata rămasă a Licenței. Licențiatorul nu va rambursa Titularul de licență pentru pierderi, profituri pierdute și/sau alte costuri asociate cu blocarea accesului Licențiatului.

4.6. Licențiatorul își rezervă dreptul de a utiliza orice informații, materiale ale Deținătorului de licență postate în domeniul public pe paginile Deținătorului de licență pe Internet, precum și de a menționa, link-uri către astfel de materiale, site-urile web ale Licențiatului, în scopuri comerciale, de marketing. scopuri și alte scopuri care nu sunt interzise de lege, cu excepția cazurilor în care a fost primită o obiecție scrisă de la Licențiat la o astfel de utilizare, mențiune, link și/sau alte modalități de utilizare a materialelor, site-urilor de către Licențiator.

5. Procedura de plată, abonament și transfer de drepturi

5.1 Pentru achiziționarea Licenței, Licențiatul plasează o comandă în Secțiunea Site https://maildy.md/ și specifică parametrii licenței: un set de Opțiuni și perioada de utilizare a Software-ului. Titularul de licență plătește Licențiatorului o taxă de licență pentru dreptul de a utiliza Software-ul în conformitate cu Tariful și cu parametrii selectați ai Licenței https://maildy.md/prices/. Licențiatorul nu emite facturi către Licențiat în cazul plății online.

5.2. În cazul plății pentru Licența Inițială prin sisteme de plată, Abonamentul se activează automat.

5.2.1 În cazul unei cereri de plată pe bază de factură, tariful selectat este afișat în Anexa nr. 1 la prezentul contract de ofertă.

5.3 Titularul de licență poate dezactiva independent abonamentul în Secțiunea Administrare, cu cel mult 8 zile înainte de încheierea perioadei plătite.

5.4. Cu 7 zile înainte de expirarea Licenței inițiale, Licențiatorul va debita automat fonduri.

5.5. Dacă debitarea fondurilor nu are succes, atunci Licențiatorul face 3 (trei) încercări de a debita fondurile. După 3 încercări nereușite, Abonamentul va fi dezactivat automat.

5.6. Numărul de opțiuni și durata Licenței de abonament sunt aceleași cu Licența inițială, dar pot fi modificate cu plăți lunare.

5.7. Când se debitează fonduri în baza Abonamentului, nu se efectuează nicio rambursare.

5.8. Licențiatul plătește factura prin transferarea Licențiatorului a 100% din suma indicată în factură. Factura este emisă de Licențiat în mod independent în secțiunea Plată.

5.9. Licențiatorul se obligă să transfere dreptul de utilizare a Software-ului (activarea Licenței), în conformitate cu restricțiile specificate în Licență, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii plății pentru Licență în contul Licențiatorului.

5.10. Dacă în termen de 10 (zece) zile de la data plății pentru Licență, Licențiatorul nu a primit o cerere scrisă de la Licențiat cu privire la sfera drepturilor acordate, se consideră că dreptul neexclusiv de a utiliza Software-ul are a fost acordat titularului licenței în întregime și în mod corespunzător.

5.11. Titularul de licență are dreptul de a refuza utilizarea Software-ului și de a solicita o rambursare a 100% din suma plătită în temeiul acestui Acord în termen de 10 (zece) zile de la data plății pentru Licență. După perioada specificată, nu se va face nicio rambursare.

6. Extensie de licență

6.1. Pentru a adăuga noi Opțiuni la Licență sau pentru a crește limita, Titularul de Licență trebuie să achiziționeze o nouă Licență în Secțiunea https://maildy.md/prices/.

6.2. Licența este prelungită conform Tarifului în vigoare la momentul prelungirii.

7. Responsabilitatea părților

7.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a prezentului Acord, Părțile răspund în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

7.2. Licențiatorul nu rambursează Licențiatul și/sau terții pentru pierderile suferite în legătură cu utilizarea și/sau incapacitatea de a utiliza Software-ul, dezvăluirea de informații către terți în legătură cu utilizarea Software-ului și alte pierderi direct sau indirect. legate de utilizarea și/sau incapacitatea de a utiliza Software-ul, inclusiv (dar fără a se limita la) profituri pierdute.

7.3. Licențiatul este responsabil pentru respectarea legislației în vigoare a informațiilor transmise de către Licențiat folosind Software-ul, precum și pentru acțiunile Operatorilor atunci când utilizează Software-ul. În cazul unor pretenții ale terților împotriva Licențiatorului legate de conținutul informațiilor transmise, Titularul de licență, în mod independent și pe cheltuiala sa, se obligă să soluționeze astfel de pretenții, precum și să despăgubească Licențiatorul pentru pierderile cauzate. În cazul încălcării clauzei 4.2 din Acord, Licențiatul este răspunzător față de Licențiator și se obligă să ramburseze integral costurile legale, amenzile autorităților de reglementare și alte pierderi asociate cu încălcarea acestei clauze.

7.5. În cazul detectării unor încălcări ale legislației în vigoare și în prezența ordinelor relevante din partea forțelor de ordine și a altor organisme și oficiali autorizați de stat, Licențiatorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul Deținătorului de licență la Software, trimițând înștiințarea scrisă corespunzătoare către Deținătorul licenței. .

7.6. Deținătorul de licență utilizează Software-ul pe propriul risc. Software-ul este furnizat „ca atare”. Licențiatorul nu își asumă nicio responsabilitate, inclusiv pentru conformitatea Software-ului cu obiectivele Licențiatului.

7.7. Orice informație și/sau materiale (inclusiv software descărcabil, fișiere, scrisori, orice instrucțiuni și ghiduri de acțiune etc.), acces la care deținătorul de licență îl primește utilizând Software-ul, deținătorul de licență îl poate folosi pe riscul și riscul său și este singurul responsabil pentru posibilele consecințe ale utilizării informațiilor și/sau materialelor specificate, inclusiv pentru daunele pe care aceasta le poate provoca computerului Licențiatului și/sau terților, pentru pierderea datelor sau orice alt prejudiciu.

7.8. Dacă Licențiatul trimite spam sau efectuează alte acțiuni de spam prin intermediul Software-ului Licențiatorului și/sau al instrumentelor acestuia, Licențiatorul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral și fără notificare prealabilă Acordul cu Licențiatul. Taxa de licență conform Acordului pentru perioada neutilizată nu este rambursabilă.

8. Valabilitatea, modificarea și rezilierea contractului

8.1. Prezentul Acord va intra în vigoare la acceptarea termenilor acestui Acord de către Titularul licenței și va fi valabil pe perioada stabilită de Licența dobândită. Când se achiziționează o nouă licență, Acordul este reînnoit automat pentru un nou termen, conform condițiilor noii Licențe achiziționate.

8.2. Părțile pot denunța prezentul acord de comun acord sau din motivele prevăzute de legislația Republicii Moldova.

8.3. Oricare parte are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Acord de licență notificând celeilalte părți prin trimiterea unei notificări cu 30 (treizeci) de zile în avans, prin mijloace electronice.

8.4. Licențiatorul are dreptul de a modifica termenii acestui Acord publicând un nou text al Acordului pe site-ul web al Licențiatorului.

8.5. Dacă Licențiatul încalcă termenii acestui Acord, Licențiatorul are dreptul de a rezilia contractul înainte de termen și de a bloca imediat accesul la server fără notificare prealabilă a Licențiatului.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1. Încheierea acestui Acord este considerată de către Părți ca o instrucțiune dată de Licențiat Licențiatorului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului (site-urilor) Licențiatului, prevăzută de Partea 3 a Articolului 6 din Legea 133 din 08.07.2011 „Cu privire la datele personale”. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal conform acestei instrucțiuni este de a permite Deținătorului de licență să interacționeze cu vizitatorii site-urilor web ale deținătorului de licență folosind software-ul Maildy, precum și de a oferi Operatorului acces la software. Totodată, Licențiatul îl instruiește pe Licențiatorul să efectueze următoarele acțiuni (operațiuni) cu datele personale efectuate cu ajutorul instrumentelor de automatizare: colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, modificare) după efectuarea modificărilor de către Licențiat. , extragere, utilizare, transfer (distribuire, acces), blocare, ștergere, distrugere. Conținutul și lista datelor personale prelucrate ale vizitatorului site-ului (site-urilor) Titularului: – numele complet; – Adresa de e-mail; – număr de telefon; – informatii despre statisticile campaniilor de distributie ale Licentiatilor pe Internet. Conținutul și lista datelor cu caracter personal prelucrate ale Operatorului: – numele complet; – Adresa de e-mail; – număr de telefon; pozitia si altele…

9.2. Licențiatul garantează:

9.2.1. că la prelucrarea datelor cu caracter personal a respectat toate drepturile persoanelor vizate prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

9.3. Licențiatorul garantează:

9.3.1. că, în conformitate cu articolul 19 din Legea 133 din 08.07.2011 „Cu privire la datele cu caracter personal”, au luat măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal utilizate în cadrul acestei misiuni de accesul neautorizat sau accidental la acestea, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea datelor cu caracter personal, precum și din alte acțiuni ilegale în legătură cu datele personale, în special: • identificarea amenințărilor la adresa securității datelor cu caracter personal în timpul prelucrării acestora; • stabilirea regulilor de acces la datele personale prelucrate; • detectarea faptelor de acces neautorizat la datele personale și luarea de măsuri pentru prevenirea acestora; • evaluarea eficacității măsurilor luate pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal și monitorizarea măsurilor luate.

9.3.2. că la prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului Acord, Licențiatorul a asigurat respectarea cerințelor privind nivelurile de securitate a datelor cu caracter personal stabilite prin Hotărârea Guvernului RM 296 din 15 mai 2012 „Cu privire la aprobarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal în timpul prelucrării acestora. în sistemele informatice de date cu caracter personal”.

9.4. Licențiatorul se obligă să prelucreze datele personale primite de la Licențiat în conformitate cu prezentul Contract.

9.5. Pentru a respecta drepturile subiectului de date cu caracter personal prevăzute de 133 din 08.07.2011 „Cu privire la Datele cu Caracter Personal”, Părțile au convenit că, în cazul în care Licențiatul (Operatorul de Date Personale) primește o cerere care conține retragerea consimțământului subiect al datelor cu caracter personal la prelucrarea datelor cu caracter personal, Licențiatul se obligă, în termen de șapte zile lucrătoare de la data primirii acestora, să notifice Licențiatorul cu privire la necesitatea ștergerii datelor retrase sau să furnizeze subiectului datelor cu caracter personal un refuz motivat de a îndeplini cererea.

10. Circumstanțele de forță majoră (forță majoră)

10.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neîndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor din prezentul Acord, dacă aceasta a fost rezultatul unor circumstanțe de forță majoră, și anume: atacuri DDoS, incendiu, inundații, cutremur, sabotaj, operațiuni militare sau modificări ale legislației, dacă acestea împrejurările au afectat în mod direct îndeplinirea obligațiilor prin contractul anume. În același timp, termenul limită pentru îndeplinirea obligațiilor din prezentul Acord este amânat proporțional cu timpul în care asemenea circumstanțe au fost în vigoare.

10.2. Licențiatorul trebuie, în termen de zece zile, prin e-mailul specificat în timpul înregistrării, să notifice Titularul de licență despre începutul și sfârșitul circumstanțelor de forță majoră care împiedică îndeplinirea obligațiilor din prezentul Contract.

10.3. Deținătorul de licență trebuie, în termen de zece zile, prin e-mailul office@maildy.md al Licențiatorului, cu privire la începutul și sfârșitul circumstanțelor de forță majoră care împiedică îndeplinirea obligațiilor din prezentul Contract.

10.4. În cazul în care circumstanțele de forță majoră fac imposibilă îndeplinirea integrală sau parțială a obligațiilor care decurg din prezentul acord pentru mai mult de 3 (trei) luni la rând, atunci fiecare dintre părți are dreptul de a rezilia prezentul acord în mod unilateral în afara instanței, trimițând o notificare către cealaltă parte cu 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data estimată a rezilierii Acordului.

11. Dispoziții finale

11.1. Dacă oricare dintre termenii sau condițiile acordului este considerat de către orice instanță sau autoritate administrativă cu jurisdicție competentă ca fiind invalid sau inaplicabil, acest lucru nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea oricăror alte prevederi sau condiții ale acordului, care rămân ulterior în întregime. vigoare și efect, dacă legislația Republicii Moldova nu prevede altfel.

11.2. Tot ceea ce nu este reglementat de prezentul Acord este reglementat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

11.3. Acceptând termenii acestui Acord, Licențiatul este de acord să primească buletine informative la adresele de e-mail și numerele de telefon specificate în timpul înregistrării pe site-ul web și în Software.

11.4. Termenii acestui acord se vor aplica, cu excepția cazului în care se prevede altfel prin acordul scris al părților.